För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkobyggnadskonferens

Välkommen till nordisk kyrkobyggnadskonferens i Helsingfors 29.8-1.9.2013

Den nordiska kyrkobyggnadskonferensen ordnas år 2013 i Helsingfors under temat Paradisrummet – kyrkan och miljön. Konferensens tema aktualiserar kyrkobyggnaden ur ett flertal perspektiv: teologiska, arkitektoniska, konstnärliga, kulturella och ekologiska.

Detta perspektiv på kyrkan finns även i den kända psalmen Härlig är jorden, där vi sjunger ”Genom de fagra riken på jorden, gå vi till paradis med sång.”

Kyrkobyggnaderna utgör bestående historiska inslag i den nordiska samhällsbilden. De är också bärare av starka symbol-, affektions- och kulturvärden. Samtidigt ställer nya tider och seder nya krav på kyrkorummet.

Förändrade gudstjänstvanor, svagare församlingsekonomier och ekologiska frågeställningar utmanar församlingar till att tänka i nya banor gällande verksamhet, underhåll och restaurering av kyrkor.

Nordisk kyrkobyggnadskonferens 2013 greppar frimodigt tag i både dagsaktuella frågor och framtidsperspektiv. Hur möts historisk tradition och nutida önskemål vid restaurering och utsmyckning av kyrkor? Vilka ekologiska krav ställs i dag gällande uppvärmning, användning och utnyttjandegrad? Hur kan kyrkorummet göras mera flexibelt för att motsvara förändrade andliga och kulturella behov?

Konferensen riktar sig till teologer, arkitekter, antikvarier, konstnärer samt andra personer med intresse för kyrkobyggnaden.

Programmet på Kyrkobyggnadskonferensen 2013

På finska


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga