För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Församling i rörelse

Församling i rörelse logga

Projektet Församling i rörelse (Liikkuva seurakunta) startas upp under våren 2014. Genom projektet vill man främja en livsstil där man rör på sig och att man i församlingarnas verksamhet tar motion och idrott mer medvetet i beaktande. Man tar fasta på den holistiska människosynen – människan är kropp, själ och ande. Alla dessa aspekter behöver näras, även den fysiska kroppen. En förebild för projektet är Skolan i rörelse, som har ökat motionerandet bland skolelever.

Projektet utvecklas under processens gång, an efter som nya erfarenheter kommer fram och tillämpas. Många församlingar gör redan mycket bra på det här området, och då handlar det om att lyfta upp de erfarenheterna. Projektet är en del av Förändring i rörelse! Nationell strategi för motion som främjar hälsan och välbefinnandet.

Församling i rörelse är öppet för alla församlingar som vill vara med. Mycket handlar projektet om att öka medvetenheten och få upp ögonen för att motion och idrott även har en plats i församlingen. Bland medarbetarna i församlingen kan det handla om så enkla saker som att hålla ett promenadmöte eller att ta en paus under långa möten för att sträcka på sig. Församlingen kan ta in de modeller som fungerar i den egna kontexten och lämna bort andra. Motion främjar gemenskap och förebygger i bästa fall utanförskap och utslagning. Projektet handlar också om devisen att kyrkan ska vara där människor är; i olika idrottsföreningar verkar 1,2 miljoner finländare.

Pilotförsamling

Till pilotförsamling inom Borgå stift valdes Borgå svenska domkyrkoförsamling. Som pilotförsamling kan man få stöd och utbildning i hur man kan främja motion och idrott i församlingen. Som pilotförsamling förbinder man sig också att själv bidra till projektet med praktiska idéer och tips för att öka rörligheten i församlingen.

Samarbetsparter

Församling i rörelse har via organisationen Suomen NMKY fått finansiering på 60 000 euro av Utbildnings- och kulturministeriet. Projektet förverkligas i samarbete med flera organisationer, vilka kan erbjuda konkreta modeller för hur man kan främja motion och rörelse i församlingarna. Samarbetsparterna är Suomen Latu, Valo ry, Suomen Icehearts och Kyrkostyrelsen.

Följ med projektet på Facebook

Projektet postar regelbundet material kring motion och rörelse (påfinska) på sin Facebooksida.

Kontaktpersoner

Vill du veta mera och bolla om hur Församling i rörelse kunde tas in i er församling kan du ta kontakt med: 

Mikko Mäntylä, projektchef för Församling i rörelse, mikko.mantyla(ät)ymca.fi, 040 969 8331

Mikko Mäkelä, ansvarig för kyrkans idrotts- och motionssamarbete

Stefan Myrskog, ledande sakkunnig, kyrkans verksamhet

Videomaterial

Fader vår med rörelser.

En andakt med rörelser.

Grafiskt material

Här hittar du Församling i rörelse logon som du fritt kan använda i din församling.

Vit logo med röd text.png

Vit logo med svart text.png

Svart logo.png

Blå logo.png

Röd logo.png

Grön logo.png

Lila logo.pngRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga