För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkoskatterna för skatteåret 2017 och debiteringsredovisningen i november 2018 – preliminära uppgifter

06.09.2018Församlingsekonomi

Kyrkoskatterna minskade under skatteåret 2017 med 3,0 procent jämfört med året innan. Minskningen var den största på mycket länge. Beloppet minskade med 26,7 miljoner euro. Då man beaktar förändringen av penningvärdet utgör minskningen 3,7 procent.

Till skatteminskningen bidrog de sänkta inkomsterna till följd av konkurrenskraftsavtalet samt det sjunkande medlemsantalet i församlingarna.

Skillnaderna mellan församlingarna är stora. Som mest minskade kyrkoskatten med 12 procent. I sexton ekonomiska församlingsenheter ökade skattebeloppet. I elva av dessa höjdes kyrkoskatteprocenten inför 2017. För två församlingsenheters del ökade skattebeloppet inte trots att skatteprocenten höjdes.

I de 30 församlingsenheter som fick in mest kyrkoskatt sjönk skattebeloppet med 2,7 procent, medan det i de övriga sjönk med 3,6 procent. En tydlig polarisering kan skönjas mellan större och mindre församlingsenheter när det gäller förändringen i kyrkoskatten. Den största orsaken till polariseringen är flyttningsrörelsen från landsbygden till städerna.

En tabell med de preliminära uppgifterna har publicerats i nättjänsten för skattetagare: Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2018 för skatteåret 2017 (N181). De preliminära uppgifterna publiceras månadsvis. De slutliga uppgifterna om beskattningen för skatteåret blir klara i månadsskiftet oktober–november.

Den så kallade debiteringsredovisningen i november är detta år exceptionellt stor, cirka 100 miljoner euro, då den under de senaste åren har rört sig kring 75–85 miljoner euro. Beloppet tas ut av församlingsenheterna i samband med skatteredovisningen för november. Om beloppet överskrider skatteredovisningen för november dras den återstående delen av från redovisningen för december. Ingen ränta tas längre ut för fördröjningen. Debiteringsredovisningens belopp per församling finns i kolumn J i tabellen. I kolumn K finns beloppen för kvarskatten som redovisas till församlingen i två omgångar, i december och februari.

Mera information om kyrkoskatterna finns i Sacrista.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga