För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Konfirmandarbetet

Konfirmandplan 2017

Konfirmandarbetet är en del av kyrkans dopundervisning. Konfirmandundervisningen stärker de ungas tro på Gud den treenige och utrustar dem för ett liv som kristen.  Under konfirmandtiden är de unga med i en gudstjänstgemenskap och i ett sammanhang där de tillsammans med andra får fundera på livets stora frågor och vad det kan betyda att leva som en kristen. Det är viktigt att de unga är subjekt i undervisningen och att deras delaktighet stärks medvetet såväl i konfirmandarbetet som i församlingens övriga liv. I den nya planen för konfirmandarbetet ”Ett stort under” betonas att varje människa är skapad att leva inför Guds ansikte. Förundran inför livets under och att varje ung människa är ett under genomsyrar konfirmandarbetet.


Läs mer om den nya planen här.


Ett stort under  - Plan för konfirmandarbetet 2017

Plan för konfirmandarbetet 2001: Livet-Tron-Bönen

Den nya tobakslagens följder i församlingens verksamhet (Kyrkostyrelsens cirkulär nr 41/2010)

Rekommendation om främjande av rökfrihet hos unga (Kyrkostyrelsens cirkulär nr 35/2007) 

Kyrkostyrelsens rekommendation om främjande av rökfrihet hos unga, bilaga


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga