För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Arbete bland barn

Syftet med kyrkans arbete bland barn är att stöda hemmen och familjerna i den religiösa fostran.

Kyrkans arbete bland barn skall förverkliga dopundervisningen så att man tar i beaktande barnets ålder, livssituation och personlighet. KCSA:s uppgift är att stärka barn- och ungdarbetsomsledarnas yrkesroll och att utveckla innehållet i barnarbetet i samarbete med andra institutioner och organisationer inom kyrka och samhälle. Det är av största vikt att följa med vad barn och unga är intresserade av för att få med dem till kyrkans evenemang.

Detta förverkligas genom att ordna Forum, personalutbildning och andra utbildningar. Vid sidan av de traditionella arbetsformerna: församlingsfadderarbetet, söndagsskolan, dagklubben, minior- och juniorarbetet strävar församlingarna efter att svara på nya utmaningar. Därför är det viktigt att ha framförhållning.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga