För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2007

35/2007 Rekommendation om främjande av rökfrihet hos unga
Bilaga: Kyrkostyrelsens rekommendation om främjande av rökfrihet hos unga

34/2007 Kyrkans centralfonds understödssystem fr.o.m. år 2008
Bilaga: Kyrkans centralfonds understödssystem fr.o.m. år 2008

33/2007 Nya barnskyddslagen och församlingarna

32/2007 Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond 2008

31/2007 Förfrågan om hur församlingarna firat Agricola-jubileumsåret
Bilaga: Förfrågan om Agricola-årets evenemang

30/2007 Expertseminarium om kyrkan och kulturmiljön
Bilaga 1: Kirkko- ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijaseminaarin ohjelma
Bilaga 2: Kirkko- ja kulttuuriympäristö -kasvatushankeen projektisuunnitelma

29/2007 Statistikuppgifterna A1–A6 för statistikåret 2007

28/2007 Iakttagande av upphandlingslagen i församlingarna
Bilaga: Iakttagande av upphandlingslagen i församlingarna

27/2007 Morsdagsmedaljer 2008
Bilaga till medaljansökan

26/2007 Meddelande om inkomstskattesatsen till skattestyrelsen
Bilaga 1: Församlingens inkomstskattesats för 2008
Bilata 2: Anmälan: församlingens inkomstskattesats för 2008

25/2007 Kollekterna år 2008

24/2007 Utgångspunkter för budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen 2008–2010

23/2007 Församlingarnas gemensamma medlemsdatasystem börjar byggas upp, församlingskoderna blir sexsiffriga och BDS-förfrågan i bruk senast 14.9.2007

22/2007 Nya böndagar
Bilagar 1–3: Den nya böndagsmodellen 2007

21/2007 Framställning om kyrkliga utmärkelsetecken 2008

20/2007 Säkerhetsföreskrifter för församlingsverksamhet 2007

18/2007 Befolkningsdatasystemets e-folkdirekt ändras till BDS-förfrågningar

17/2007 Utveckling av kyrkans personal- och ekonomiförvaltning

16/2007 Förvaltning och redovisning av EU-projekt
Bilaga: Förvaltning och redovisning av EU-projekt

15/2007 Fotografering av hjältegravar och minnesmärken vid hjältegravarna

14/2007 Böner från Agricolas tid nu på modernt språk

13/2007 Den glada kvarten och klockringning – jubileumsåret Finland 90
Bilaga: Den glada kvarten, utkast

12/2007 Ordensförslag för självständighetsdagen 2007
Bilaga 1: Anvisningar om hur ordensframställningar skall göras
Bilaga 2: Ansökningsblankett

11/2007 Kyrkans författningssamling nr 106 biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
Bilaga: Kyrkans författningssamling nr 106

10/2007 Informationspraxis och administrativa anvisningar vid kyrkoherde- och biskopsval
Bilaga: Informationspraxis och administrativa anvisningar vid kyrkoherde- och biskopsval

9/2007 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2006

8/2007 Framställning om kyrkliga utmärkelsetecken 2007–2008
Bilaga 1: Kyrkliga utmärkelsetecken med motiveringar
Bilaga 2: Framställning om utmärkelsetecken

7/2007 Nationella veterandagen 27.4.2007
Bilaga på finska: Kansallinen veteraanipäivä vuonna 2007

6/2007 Församlingen 2015
Bilaga 1: Närvarande gemenskap. Mellanrapport från kyrkostyrelsens arbetsgrupp för församlingsstrukturen.
Bilaga 2: Seurakuntarakenteiden kehittämisseminaari

5/2007 Skatteintäkter redovisade till församlingarna år 2006, uppdaterade grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen, skattestyrelsens anvisning om avdrag för fastigheter och om korrigering av avdrag och uppskattad fördelningsandel av förvärvs- och kapital inkomster för år 2007
Bilaga 1: Kyrkoskatter och samfundsskatteandelar som redovisats under kalenderåret 2006 / redovisningsperiod 01–12
Bilaga 2: Resultaträkning för församlingar och kyrkliga samfälligheter
Bilaga 3: Finansieringsanalys för församlingar och kyrkliga samfälligheter
Bilaga 4: Mall för kontoplan för församlingar och kyrkliga samfälligheter
Bilaga 5: Fördelning av kostnader i församlingar och kyrkliga samfälligheter
Bilaga 6: Upprättande av bokslut för församlingar och kyrkliga samfälligheter

4/2007 Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)

3/2007 Insändande av statistikblanketterna A7–A9 för statistikåret 2006 till kyrkostyrelsen

2/2007 Avsiktlig skadegörelse

1/2007 Kyrkans centralfonds understödssystem ja förundersökning om utveckling av kyrkans ekonomi- och per-sonalförvaltning med tillhörande datasystem

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga