För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Placeringar och strategi

Den strategiska målsättningen för kyrkans pensionsfond är att söka en god och risktryggad avkastning för placeringarna, på ett ansvarsfullt sätt.

Pensionsfonden placerar i Finland och internationellt genom olika placeringsinstrument. Pensionsfonden har placeringar i aktier, räntebärande värdepapper och övriga placeringar. Till övriga placeringar räknas kapitalfonder, fastighetsplaceringar och andra alternativa placeringar.

Pensionsfondens långsiktiga reella avkastningsmål är 3,5 % med en risknivå på 9,5 %.

Neutralallokeringen, enligt vilken placeringarna fördelas i olika tillgångsklasser, fastställs i den årliga placeringsplanen. Pensionsfondens direktion övervakar och ansvarar för placeringsplanens samt riskhanteringsplanens verkställande.

I tabellen nedan presenteras pensionsfondens strategiska allokering för åren 2017-2020:

Tillgångsklass Neutral vikt
 Aktieplaceringar  40 %
 Ränteplaceringar  35 %
 Övriga placeringar  25 %
 Sammanlagt  100 %

Kyrkans pensionsfond är en föregångare inom ansvarsfull placering

Kyrkans pensionsfond eftersträvar att kontinuerligt och systematiskt utveckla den ansvarsfulla placeringsverksamheten, delta i utvärderingen av olika metoder samt förbättra rapporteringen på området. Pensionsfonden tar ansvarsfullhetsaspekterna i beaktande i alla placeringsbeslut och tillgångsklasser.

Pensionsfonden undertecknade de FN-stödda principerna för ansvarsfulla placeringar (PRI) våren 2008. PRI-principerna stöder pensionsfonden i utvecklingen av det ansvarsfulla placeringsarbetet.

Pensionsfonden är en av de grundande medlemmarna i Finsif. Genom Finsif är pensionsfonden med och främjar den inhemska placeringsbranschens kunskap och samarbete kring ansvarsfull placering.

Pensionsfonden har förbundit sig att minska placeringsportföljens koldioxidavtryck över tiden. Verktygen för klimatarbetet beskrivs närmare i Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi (2016). Resultaten inom klimatarbetet rapporteras årligen.

Pensionsfondens klimatförändringsstrategi

Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placering
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga