För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kommunikationslitteratur

Amnestål, Per: Skrivkänsla. Handbok i redaktionellt språkarbete. Nordstedts Akademistka Förlag, 2005.

Andersson, Tom: Andra världar. Kommunikation och omvärldsstudier. Studentlitteratur, 2005.

Att göra gemensamt. Kommunikation i Svenska kyrkan. Wilhelmsson, Håkan E (red.). Svenska kyrkans församlingsnämnd, 1999.

Backlund Britt, Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och kommunikation. Studentlitteratur, 2000.

Bjurström, Erling: Det kommunikativa handlandet: kulturella perspektiv på medier och konsumtion. Nya Doxa, 2000.

Eldebo, Runar: Konsten att predika. Verbum, 1995.

Englund, Helena och Guldbrand, Karin: Klarspråk på nätet. Tredje upplagan. Pagina, 2004.

Ehrenberg-Sundin, Barbro: Att skriva bättre i jobbet. Andra upplagan. Fritze, 1999.

Forsberg Jenny: Tydliga texter. Snabba skrivtips och språkråd. Nordstedts 2008.

Fiske, John: Kommunikationsteorier. En introduktion. Wahlström & Widstrand, 1991.

Hellmark, Christer: Typografisk handbok. Fjärde upplagan. Ordfront & Ytterlids, 2000.

Henriksson, Arto – Karhu, Matti: Kriisi ja viestintä. Inforviestintä 2002.

af Hällström-Reijonen Charlotta, Reuter Mikael: Finlandssvensk ordbok. Schildts 2008.

Johannesson, Kurt: Retorik eller konsten att övertyga. Norstedts 1990.

Josefsson, Lena och Sahlin, Mona: Tala så alla lyssnar och förstår: en handbok i konsten att övertyga. Arete, 1997.

Kankkonen, Stig: Verklighetsmakarna: en handbok för nyhetskonsumenter. Schildt, 2000.

King, Stephen: Att skriva. En hantverkares memoarer. Bra böcker, 2001.

Larsson, Sören: Att skriva i tidning. Legenda, 1995.

Lindqvist, Ingmar: Delade meningar. Kommunikation och verklighet. 3 bearb.uppl. Esbo 1995.

Myndigheternas skrivregler. Språkrådet, 2014 (åttonde upplagan).

Nilsson, Runar: Informera mera och bättre. Liber-Hermod, 1993.

Nohrstedt, Stig Arne. Journalistikens etiska problem. Rabén Prisma, 1996.

Lars Palm, Jesper Falkheimer - Förtroendekriser - Kommunikationsstrategier före, under och efter. KBM 2005.

Renberg, Bo: Bra skrivet, vältalat. Studentlitteratur, 2004.

Reuter Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighget. Scriptum 2014.

Reuter Mikael: Översättning och språkriktighet. Svensk Språktjänst AB 2000.

Rosenberg, Göran: Tankar om journalistik, Prisma 2000.

Sprid budskapet. Svenska kyrkans kyrkokansli, 1999.

Språkriktighetsboken. Svenska Språknämnden. Nordstedts Akademiska Förlag, 2005.

Strömquist, Siv: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier, Gleerups, 2000.

Svenska Akademins ordlista (SAOL), 2015, 14 upplagan.

Svenska skrivregler. Svenska språknämnden. Liber, 2008 (upplaga 3).

Svenskt lagspråk i Finland. Statsrådets kansli, 2010.

Theander, Stefan: Hitta vinklar, verktyg för skribenten. Studentlitteratur 1998.

Språktidningar, webbsajter och större webbpublikationer om kommunikation och språk finns i spalten till höger


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga