För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2013

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi

25/2013 Anvisningar för upprättande av församlingens beredskapsplan 2013

2013-25 bilaga Anvisningar för beredskapsplan 2013

24/2013 Ändringar i kyrkolagens bästemmelser om skyddet av kyrkliga byggnader

23/2013 Ändringar i användingen av trådlösa mikrofoner vid årsskiftet

22/2013 Ändringar i kyrkolagen, kyrkoordningen och  valordningen för kyrkan gällande sättet att välja kyrkoherde, kyrkomedlemskapet för utlänningar som saknar hemkommun samt initiativrätten i stiftsfullmäktige

21/2013 Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond

20/2013 Barnkonventionens dag den 20 november 2013 blir flaggdag

19/2013 Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst

2013-19r bilaga Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst

18/2013 Utveckling av församlingsstrukturerna - Den nya kyrkliga samfälligheten 2015

17/2013 Biskopmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

2013-17 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 114

16/2013 Biskopmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

2013-16 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 113

15/2013 Biskopmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn

2013-15 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 112 

14/2013 Anmälning av inkomstskattesatsen 2014 till skatteförvaltningen 

2013-14 bilaga 1 SvLomakeEvlut seurakunnan_tuloveroprosentti2014

2013-14 bilaga 2 2014_Kyrkostyrelsen_inkomstkatteprocent

13/2013 Kollekterna år 2014

2013-13 bilaga Kollekterna 2014

12/2013 Grunder för beredningen av budgeten 2014

11/2013 Ändring av reglementet för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet

2013-11 bilaga Ändringar i modellreglementena för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet

10/2013 Ändringssökande i beslut som gäller utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker

9/2013 Gemensam uppgiftsklassificering och modellexempel för den elektroniska dokumentförvaltningen

2013-09 bilaga 1_Uppgiftsklassificering för församlingar och samfälligheter

2013-09 bilaga 2_eABP_01_01_01_XX_Kyrkoherdeval utan kommentarer

2013-09 bilaga 3_eABP_01_01_01_XX_Anställning_Rekrytering

2013-09 bilaga 4_eABP_01_02_01_XX_Årsbunden_lönedel utan kommentarer

2013-09 bilaga 5_eABP_02_00_01_XX_Budget_verksplan

2013-09 bilaga 6 eABP 02 06 01 XX Upphandling Öppet förfarande

2013-09 bilaga 7_eABP_04_01_00_XX_Förrättningar

8/2013 Ordensförslag för självständighetsdagen 2013 och utmärkelsetecken för församlingsarbetet

2013-08 bilaga UKMs brev  (på svenska i slutet av filen)

7/2013 Nya tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kraft 1.6.2013

6/2013 Församlingarnas beredskapsplanering åren 2013-2014

5/2013 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt

4/2013 Nationella veterandagen 27.4.2013

3/2013 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2013

2/2013 Inlämning av statistikblanketterna A7-A9 för statistikåret 2012 till kyrkostyrelsen

1/2013 Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om ekonomiförvaltningen, Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga