För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans centrals för det svenska arbete uppdrag

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma administrationen, ekonomin och verksamheten inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkans central för det svenska arbetet är en specialenhet inom kyrkostyrelsen. Vårt arbete sker inom två enheter, kyrkans verksamhet och kommunikation.

Vi representerar kyrkans svenskspråkiga arbete och har kontakter till olika institutioner i samhället.

Vi samarbetar med andra aktörer kring religionsundervisning, fostran, massmedier, kulturarbete, samhällsansvar och arbete bland funktionshindrade och specialgrupper.

Vi har ett naturligt och nära samarbete med Borgå stift.

Enheten för kyrkans verksamhet

 • stöder församlingsanställda som arbetar med fostran, skolkontakter, diakoni, samhällsansvar, vuxenarbete och kultur.
 • arbetar med kyrkans dopundervisning och med frågor som berör barn, ungdomar, vuxna och konfirmander.
 • stöder dem som har hand om religionsundervisningen och den religiösa fostran i skola och dagvård.
 • arbetar med samhällsfrågor och etiska frågor, till exempel Ekumeniska ansvarsveckan.
 • erbjuder specialtjänster för dövarbete och omsorgsarbete.
 • stöder det svenskspråkiga arbetet i församlingar utanför Borgå stift och arbetet kring jämställdhetsfrågor.
 • ger ut tidningen Nyckeln och producerar lättläst material på svenska.
 • arrangerar årligen Ungdomens kyrkodagar och forum för olika yrkesgrupper inom kyrkan.

Enheten för kommunikation

 • svarar för kyrkans information, webbkommunikation och andaktsprogram i radio och tv.
 • arbetar i enlighet med kyrkans strategi och i nära samarbete med Svenska Yle och Kyrkans informationscentral.
 • producerar nyheter och ger finlandssvenska medier information om händelser och beslut i kyrkan.
 • ansvarar för informationen på webbplatserna evl.fi och Sacrista och medverkar i olika projekt.
 • koordinerar och producerar andakter och gudstjänster i radio och tv i samarbete med Svenska Yle och tillsammans med andra finlandssvenska kristna kyrkor och samfund.
 • stöder församlingarna i deras kommunikation och handleder medverkande i olika programproduktioner.

Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga