För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Infodagar om fastigshetsförvaltning för församlingar och kyrkliga samfälligheter

10.08.2015

Domkapitlen och Kyrkostyrelsen ordnar informationsdagar om fastighetsförvaltning för församlingar och kyrkliga samfälligheter från och med början av hösten. Avsikten är att under dagen informera om det kommande, för församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna avgiftsfria fastighetsförvaltningssystemet, om det förnyade byggnadsunderstödet och om andra förändringar i samband med byggnadsprojekt. Dagen riktar sig i första hand till fastighets- och ekonomichefer samt till övriga som ansvarar för att utveckla församlingens fastighetsförvaltning.

Informationsdagarna om fastighetsförvaltning hålls i olika stift med samma innehåll enligt den preliminära tidtabellen nedan kl. 10-14:

onsdagen den 9.9.2015 i Uleåborg
onsdagen den 16.9.2015 i Kuopio
torsdagen den 17.9.2015 i St. Michel
tisdagen den 22.9.2015 i Helsingfors
onsdagen den 30.9.2015 i Kuortane
torsdagen den 1.10.2015 i Tammerfors
fredagen den 2.10.2015 i Åbo

Närmare information ges i augusti.

Tilläggsinformation: överarkitekt Antti Pihkala och projektchef Inkeri Kranttila, e-postadresser i formen fornamn.efternamn@evl.fi
Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga