För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens cirkulär 2010

Kyrkostyrelsens cirkulär på finska - Kirkkohallituksen yleiskirjeet suomeksi 

42/2010 Hur bemöta tiggande EU-medborgare i församlingsarbetet?
Bilaga: Rom po drom -projektets slutrapport 14.6.2010 (endast på finska)

41/2010 Den nya tobakslagens följder i församlingens verksamhet

40/2010 Centralfondsavgifter och KyPL-pensionsavgifter år 2011

39/2010 Reviderad mall för ekonomistadga
Bilaga: Mall för församlingens ekonomistadga

38/2010 Beredningen av servicecentret för bokföring och löneräkning (HeTa-servicecentret) under hösten 2010

37/2010 Kollekterna år 2011

36/2010 Statistikuppgifterna A1-A6 för statistikåret 2010

35/2010 Ändringar i revisionen och valet av revisor för fullmäktigeperioden 2011-2014
Bilaga: Mall för anbudsförfrågan om granskning av församlingens förvaltning och ekonomi

34/2010 Anmälning av inkomstskattesatsen 2011 till skatteförvaltningen    
Bilaga: Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2011    

33/2010 Församlingsvalets datasystem, höstens uppgifter och tidsschema

32/2010 Att beakta vid upprättandet av budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen 2010-2013

31/2010 Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2009

30/2010 Kyrkans personalutbildning 2011

29/2010 Församlingarna med i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009-2013

28/2010 Ny mervärdesskatteguide till församlingarna

27/2010 Ändringar i kyrkoordningen i kraft i början av augusti

26/2010 Bestämmelser om omprövning i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen

25/2010 Förbundet för de stupades anhöriga upprättar register över krigsvärnlösa

24/2010 Införande av medlemsdatasystemet KIRJURI i församlingarna 1.12.2011

23/2010 Ändringar i upphandlingslagen i kraft 1.6.2010
Bilaga 1: Ändringssökande i upphandlingsbeslut som överstiger EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden
Bilaga 2: Ändringssökande i upphandlingsbeslut som understiger det nationella tröskelvärdet 1.6.2010
Bilaga 3: Rättelseanvisning i fråga om sådana upphandlingar enligt 15 § i upphandlingslagen som understiger de nationella tröskelvärdena
Bilaga 4: Rättelseanvisning och besvärsanvisning

22/2010 Kyrkans servicecentral för personal- och ekonomiförvaltning blir verklighet 

21/2010 Sakasti/Sacrista – webbtjänst för kyrkans anställda

20/2010 Konfirmandundervisning som anordnas av en kristen förening, stiftelse eller anstalt

19/2010 Kyrkans statistik och uppdatering av anvisningarna för verksamhetsstatistiken a3–a6 1.1.2010

18/2010 Informationsmöten inför församlingsvalet, kandidatrekrytering och datasystem
Bilaga: Brev till läroanstalterna

17/2010 Ordensförslag för självständighetsdagen 2010
Bilaga 1: Anvisningar om hur ordensframställningar skall göras
Bilaga 2: Blankett för ordensförslag

16/2010 Lag om befolkningsdatasystemet och befolkningsregistercentralens certifikattjänster i kraft 1.3.2010

15/2010 Ibruktagande av kyrkans system för hantering av användarrätter, TYP-systemet
Bilaga 1: Registerbeskrivning för TYP-systemet
Bilaga 2: Diapresentation från Kirjuridagarna i mars 2010
Bilaga 3: Diapresentation från Kirjuridagarna i mars 2010

14/2010 Verksamheten vid servicecentret för kyrkans personal- och ekonomiförvaltning är inte momspliktig
Bilaga: Förhandsavgörande om mervärdesskatt

  13/2010 Klimatevenemanget Earth Hour 27.3.2010 kl. 20.30–21.30

   12/2010 Skatteredovisningar per församling år 2009 och gravvårdfondernas bokföring
   Bilaga: Kyrkoskatter och samfundsskatteandelar som redovisats under kalenderåret 2009/redovisningsperiod 01–12

    11/2010 Ändringar i den tidiga rehabiliteringen vid kyrkostyrelsen

    10/2010 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst
    Bilaga: kyrkans författningssamling nr 108

     9/2010 Kyrkans kommunikationsplan

     8/2010 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2009

     7/2010 Tidtabell för församlingsvalet i november 2010 samt beställning av röstsedlar och dokumentblanketter
     Bilaga 1: Tidtabell för församlingsvalet år 2010
     Bilaga 2: Beställningsblankett för dokument som behövs vid församlingsvalet år 2010

      6/2010 Ändringar i fastställandet av KyPL-pensionsavgifter, arbetsgivarnas försäkringsanvisningar och anmälningar till anställningsregistret
      Bilaga: Anvisningar för anmälan till anställningsregistret för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

       5/2010 Planeringen av servicecentret för kyrkans personal- och ekonomiförvaltning (HeTa-projektet) fortsätter våren 2010

       4/2010 Kollekterna år 2010 – tillägg

       3/2010 Beredskapsfrågor och kyrkans stöd i kris

       2/2010 Kyrkans pensionsbyrås verksamhet övergick till kommunernas pensionsförsäkring

       1/2010 Uppgifter om befolkningsförändringar i församlingarna 2009 och inlämning av statistikblanketterna a7−a9 för statistikåret 2009 till kyrkostyrelsen
       Bilaga 1: Fonder inom församlingens bokföring
       Bilaga 2: Särredovisade fonder

          

         Respons till sidansvariga

         Tack för ditt feedback!

         Sulje
         Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
         Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
         Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga