För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans servicecentral förbereder sig att ta emot det största antalet kunder under övergångsfasen

21.12.2015Kyrkans servicecentral

Kyrkans servicecentral förbereder sig redan nu för att ta emot de kunder som övergår till servicecentralen år 2017. I övergångsfasens sista kundomgång går hundra kunder över till servicecentralens serviceproduktion. Det handlar om den största omgången kunder som övergår till servicecentralen.

Förberedelserna för denna sista kundövergång har inletts under år 2015 med ledningsforum under hösten. Under nästa år fortsätter mottagningen bland annat i workshopar och utbildningar samt genom överföring av data (konverteringar) till servicecentralens system.

I början av år 2015 mottogs en stor omgång kunder då 71 kunder övergick till serviceproduktionen. Under året producerade servicecentralen ekonomi- och personalförvaltningstjänster för inalles 151 kunder. Den 1. januari 2016 växer antalet åter med 40 nya kunder och uppgår alltså från och med början av 2016 till 191 kunder.

Med en kundnöjdhetsenkät mäter Kyrkans servicecentral årligen hur nöjda kunderna är med servicen. Enligt kundnöjdhetsenkäten från 2015 var kunderna nöjdare med servicen år 2015 än året innan. Enkätresultatet var i medeltal 3,3 (mot 3,1 år 2014 och 3,0 år 2013). Resultaten återges nästa år i bl.a. servicecentralens verksamhetsberättelse och under möten med kunder.

Vi på servicecentralen önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år.

Joulukortti 2015Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga