För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Strategi 2020

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) arbetar i enlighet ned Kyrkostyrelsens strategi. Vårt arbete styrs åren 2016-2020 av dessa värderingar och strategiska prioriteringar.

Kyrkostyrelsens strategi 2020

Vi sköter kyrkans gemensamma uppgifter i hemlandet och internationellt samt påverkar samhället genom att föra fram kyrkans budskap och värderingar.
Vi stöder församlingarna i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Värderingar

Tro: Vi är en del av Kristi världsvida kyrka och dess tro.

Hopp: Vi stärker tron på framtiden.

Kärlek: Vi agerar i samverkan med ansvar och rättvisa.

Strategiska prioriteringar

Vi lyfter fram kyrkans budskap
Vi sköter kyrkans riksomfattande kommunikation med församlingarna och andra aktörer via många kanaler.

Möten berör
Vi samlar systematiskt in respons som gäller våra planer och vårt arbete. Vi stärker samarbetet mellan kyrkans olika aktörer och förtydligar arbetsfördelningen.

Vi älskar vår nästa
Vi främjar kyrkans arbete för de mest utsatta i samhället och för en hållbar utveckling.

Vi värdesätter medlemskapet i kyrkan
Vi stärker delaktigheten i kyrkan och utreder möjligheter att underlätta inträdet i den.


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga