För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Pensionsfonden tryggar pensioner


Syftet med kyrkans pensionsfond är att trygga utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda samt att stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden.

Kyrkans pensionsfond är en placeringsorganisation som samlar sina medel från pensionsavgifter och placeringsverksamhetens avkastning.

Pensionsfondens allokering 31.12.2018:

 Aktieplaceringar  578,7 milj. euro
 39,1 %
 Ränteplaceringar  490,0 milj. euro
 33,1 %
 Alternativa placeringar
 411,2 milj. euro
 27,8 %
 SAMMANLAGT  1479,9 milj. euro
 100 %


Placeringarnas avkastning 1.1.-31.12.2018 var -2,6 %.

Läs pensionsfondens Nyhetsbrev 1/2018 här!

Mera information:

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi

Pensionsfondens verksamhetsberättelse 2018

Pensionsfondens verksamhetsberättelse för ansvarsfull placering 2018

Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placeringRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga