För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Arbetsgivarna

Förhandlingsresultat för kyrksektorn

Kyrkliga sektorn nådde förhandlingsresultat den 15 februari. Resultatets kostnadsnivå följer den så kallade allmänna linjen.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. I början av april i år görs en 1,1 procents förhöjning och i juni betalas ett engångsbelopp på 108 euro i det allmänna lönesystemet. I början av april 2019 höjs lönerna med 1,0 procent och i juni betalas ett engångsbelopp på 368 euro i det allmänna lönesystemet. Genom engångsbeloppen verkställs en justeringspott för 2018 på 0,5 procent och för 2019 på 0,6 procent samt förlängningen av avtalsperioden med två månader.

I början av 2020 införs ett prestationstillägg som ersätter den prövningsbaserade lönedelen i det allmänna lönesystemet. Det nya tillägget finansieras med justeringspotten 2018 och ändringar i den årsbundna lönedelen. I början av 2020 fördelas också en lokal justeringspott (0,6 procent) som riktas till personliga och/eller uppgiftsrelaterade löndelar.

Under avtalsperioden tillsätts också flera arbetsgrupper.

Förhandlingsresultatet kommer att behandlas av arbetsmarknadsverkets delegation.

Förhandlingsresultatet omfattar cirka 20 000 anställda. Kyrkans kollektivavtal ingås av Kyrkans arbetsmarknadsverk och personalorganisationerna Kyrkosektorn, FOSU och Kyrkfackets union.

Underteckningsprotokoll till kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2020

VECKANS FRÅGA

Medlemskap och konfirmation som förutsättning för anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

Kan man förutsätta att den som väljs till kommunikationschef i församlingen (arbetsavtalsförhållande) är konfirmerad och medlem i kyrkan?


Se även andra frågor och svar

                           _______________________ 

Anvisningar för lokla avtal om modulararbetstidsförsök

Kyrkans arbetsmarknadsverks kontaktinformation

Besöksadress:
Södra kajen 8, Helsingfors

Postadress:
Kyrkans arbetsmarknadsverk
PB 210
00131 Helsingfors

tfn 09-1802 442

Telefonnummer och e-postadresser

Vi har förnyat våra rådgivningstjänster och koncentrerar nu all e-postrådgivning för församlingarna till en gemensam adress. Det garanterar er snabbast möjliga svar på era frågor. Därför ber vi er använda e-postadressen kit(at)evl.fi.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga