För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2018

Cirkulär A9/2018

 1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2019
 2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2019

Cirkulär A8/2018

 1. Förtroendemannautbildning 2019
 2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2019

Cirkulär A7/2018

Förberedelse för införande av prestationstillägg hösten 2018

Cirkulär A6/2018

Förtroendemannakurser

Cirkulär A5/2018

Ändring av arbetsavtalslagen rörande arbetstagare med varierande arbetstid (inkallelse vid behov)

Cirkulär A4/2018

Anvisning för arbetstidsplanering och upprättande av arbetsskiftsförteckning

Cirkulär A3/2018

Rekommendation om åtgärder för att förebygga osakligt bemötande och trakasserier

Cirkulär A2/2018

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2020

 1. Allmänt
 2. Lönejusteringar och ändringar i det allmänna lönesystemet
 3. Lönejusteringar och ändringar i lönesystemet för högsta ledningen
 4. Lönejusteringar i timlönesystemet
 5. Övriga justeringar
 6. Textändringar i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal
 7. Vissa andra avtalsändringar

Cirkulär A1/2018

Ändringar i tidpunkterna för förtroendemannautbildning


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga