För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Instruktörskurs för Bibeläventyret Gamla testamentet


Mål

• Du kan skapa intresse för Bibeln hos barn i skolan.
• Du kan stöda lärarna i undervisningen i Gamla testamentet.
• Du kan tillföra en ny dimension i församlingens samarbete med skolan.
• Du utvecklas och får ett redskap att arbeta med barn i åldern 10–12 år.

Innehåll

Bibeläventyret är framtaget för att på ett enkelt och roligt sätt ge eleverna i skolan en grundläggande bibelkunskap samtidigt som de
får en uppfattning om geografin, kronologin och den röda tråden.

Bibeläventyret är ett koncept som innehåller bl.a. drama, trolleri, rap och visuella symboler. Genom dessa levandegörs berättelserna.
Handledningen hjälper dig att berätta dig igenom hela Gamla testamentets historia. Berättelserna binds ihop av nyckelord och rörelser och du tar med eleverna hela vägen från skapelsens början fram till Jesu födelse. Alla dessa delar bör bibehållas som en helhet och får inte användas var för sig. Utbildningen innehåller undervisning och praktiska övningar.

Efter genomgången och godkänd kurs i Bibeläventyret – Gamla testamentet kan du gå en fortsättningskurs i Nya testamentet.


Instruktörskurs för Bibeläventyret Nya testamentet

Efter genomgången och godkänd kurs i Bibeläventyret – Gamla testamentet kan du gå en fortsättningskurs i Nya testamentet.

Bibeläventyret informationsfolder


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga