För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans miljödiplom


           Henry Nygård är utvärderare i
Borgå stift och gör de
externa granskningarna i församlingarna.

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Handbok för kyrkans miljödiplom 2012 är den tredje utgåvan av boken och diplomet. Kyrkostyrelsen inrättade diplomet vårvintern 2001, och 2005 utkom en reviderad upplaga.

Att bära ansvar för skapelsen är en del av den kristna tron. Gud ger oss allt det vackra runtom oss. Det väcker vår tacksamhet, respekt och vilja att ta väl hand om skapelsen, vårt gemensamma hem, vår värld.

I handboken 2012 har vi beaktat responsen från församlingarna, utvärderarna och olika samarbetspartner. Stort tack för detta!

Miljödiplomssystemet erbjuder församlingarna ett sätt att axla miljöansvaret i all verksamhet, från begravningsplatserna och skogarna till den kristna fostran och förkunnelsen.

Handbok för kyrkans miljödiplom 2012 (pdf) 


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga