För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Modell för samarbetsavtal

Förslag på modell för ett samarbetsavtal mellan utbildningsanordnaren och församlingen.

Kyrkostyrelsen har tillsammans med Utbildningsstyrelsen utarbetat ett samarbetsavtal som kan utgöra grunden för samarbetet mellan utbildningsanordnaren i kommunen och församlingen. För att ett smidigt samarbete ska fungera på längre sikt är det bra att uppgöra ett samarbetsavtal. Initiativ till avtal kan komma från endera parten men det är alltid de i ledande ställning som avgör om processen sätts igång. Texten i avtalet kan utgöra ett stöd i samtalet.

Ett mångsidigt samarbete kan uppgöras på olika nivåer:

A-del Samarbetsavtal mellan kommunens utbildningsanordnare och församlingens högsta ledning. Mål och förutsättningar beskrivs samt riktlinjer för samarbetet dras upp. Avtalet kan vara i kraft tillsvidare.

2016_Samarbetsavtal mellan utbildningsanordnare och församling.docx

B-del Lokala verksamhetsplaner för samarbetet uppgörs, t.ex kan man planera och utgå från samarbetskorgarna när man uppgör samarbetet. Hur planerar vi utgående från de fyra korgarna tillsammans? Innehåll?

C-del Beskrivningar för verksamhetsplaner/årsklocka för enskilda enheter(daghem, förskola). Var, när, hur, vem?

B- och C-delen kan göras upp för ett år i taget och uppdateras varje år.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga