För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2009

Cirkulär A20/2009

 1. Ändring av den partiella sjukdagpenningen
 2. Förlängning av pappamånaden
 3. Guide för arbetsplatsmotion

Cirkulär A19/2009

Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2010

Cirkulär A18/2009

Betalning av förtroendemannaersätting

Cirkulär A17/2009

Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2010

Cirkulär A16/2009

A(H1N1)v-vaccinering under arbetstid

Cirkulär A15/2009

 1. Kyrkans arbetsmiljöbarometer 2009
 2. Tykyhelmi, den 13:e symposiet om arbershälsa i Kuopio

Cirkulär A14/2009

Val av arbetarskyddspersonal för mandatperioiden 2010 - 2013

Cirkulär A13/2009

Arbetsgivarens beredskap för influensapandemi

Cirkulär A12/2009

 1. Lönejusteringar 1.9.2009
 2. Lönejusteringar för kyrkoherdar
 3. Lönejusteringar för tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare
 4. Lönejusteringar för timavlönade arbetstagare
 5. Justering av tillägg för månadsavlönade
 6. Justering av visa andra löner
 7. lönejusteringar för arbetsgivartjänster
 8. Utbetalning av justerade löner

Cirkulär A11/2009

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation ändrad 1.6.2009

Cirkulär A10/2009

Statistik för lönesystemet i kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal

Cirkulär A9/2009

Ändringar i jämställdhetslagen fr.o.m 15.6.2009

Cirkulär A8/2009

 1. Kyrkan forsätter med platstorget
 2. Kyrkans arbersmarknadsverks kansli stängt 20.7. - 26.7.2009

Cirkulär A7/2009

Unga sommaranställda

Cirkulär A6/2009

Andra fasen i kyrkans lönereform – införandet av prövningsbaserad individuell lönedel

Cirkulär A5/2009

 1. Tillämpanden av rad A i semestertabellen i samband med moderskapsledighet
 2. Beviljande av oavlönad tjänst- och arbetsledighet för kortare perioder än en vecka

Cirkulär A4/2009

Semesterpromemoria 2009

Cirkulär A3/2009

Andra skedet av införandet av kyrkans lönebestämmelser – utbildning vårvintern 2009

Cirkulär A2/2009

1. Lönejusteringar 1.3.2009

 • 1.1.Allmänt om lönejusteringarna 1.3.2009
 • 1.2.Lönesystemspotten 1.3.2009
 • 1.3.Verkställighetsförhandlingar
 • 1.4.Använding av lönesystemspotten i församlingar med ändrad struktur
 • 1.5.Avtal om eliminering av glapp upp till grundlön enligt lönesystemet
 • 1.6.Justering av den årsbundna lönedelen
 • 1.7.Justeringspott för kyrkoherdar 1.3.2009  

Cirkulär A1/2009

 1. Förtroendemannakurser
 2. Kyrkans avtalsdelegations cirkulär 2009

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga