För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Organisationernas skriftskolor

Organisationernas skriftskolor från början av 2014

Skriftskolan registreras i Kirjuri av den församling (nedan ”administrerande församling”) på vars område skriftskolan i huvudsak (t.ex. läger) ordnas.
Om skriftskolan inte ordnas på någon särskild församlings område (t.ex. utomlands eller vandring) registreras skriftskolan av den församling där organisationen har sin hemort.

Organisationen meddelar informationen till den administrerande församlingen via en blankett som finns på den här webbsidan (Anmälan om anordnande av skriftskola + konfirmandförteckning). Anmälan ska göras så snart som möjligt efter att anmälningstiden gått ut och senast två månader före konfirmationsdagen.

  • information om skriftskolan: tidpunkt och plats för skriftskolan, tidpunkt och plats för kon-firmationen, ansvarig präst och dennes personbeteckning. Grupperna ges enhetliga namn, t.ex. SLEF 2, Vivamo 3, Siikatörma 5, OPKO vandring.
  • konfirmander; fullständiga namn och personbeteckningar
  • om konfirmanden inte har en finländsk personbeteckning anges fullständigt namn och födelsedatum
  • på grund av att den ifyllda blanketten innehåller personbeteckningar får den inte skickas till församlingen som e-postbilaga utan måste skickas per post.
Den administrerande församlingen kontrollerar konfirmandens uppgifter (dop och medlemskap) utgående från personbeteckningen.
  • om personen inte är döpt eller inte är medlem av kyrkan meddelar den administrerande församling detta till organisationen (helst per post)
  • organisationen ser till att konfirmanden blir döpt och inträder i församlingen  
  • Blanketter för dopanmälan och inträde i kyrkan finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsidor. Obs! inträde i kyrkan godkänns av respektive församlings kyrkoherde.
Organisationen och den administrerande församlingen håller kontakt också under våren och sommaren vad gäller ändringar i konfirmandgruppen etc. (t.ex. är det viktigt att informera om en konfirmand flyttar till en församlings eller en annan organisations skriftskola). Ändringar meddelas helst per post eftersom behandlingen av uppgifterna förutsätter personbeteckning.

När skriftskolan avslutas fyller organisationen i skriftskol- och konfirmationsanteckningar och uppgifter om ledarna i förteckningen och skickar den till den administrerande församlingen. Församlingen registrerar informationen i Kirjuri, arkiverar den slutliga konfirmandförteckningen och skannar in den i Kirjuri. Organisationen tar en egen kopia av den slutliga förteckningen.  

Domkapitlet och Kyrkostyrelsen informerar organisationer som ordnar skriftskolor om denna nya praxis.  

Intyg över skriftskolan behövs inte när alla uppgifter om skriftskolan och konfirmanderna finns i Kirjuri.

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga