För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Att inleda planeringen

När församlingen ska inleda ett stort bygg- eller renoveringsprojekt rekommenderas att man börjar med att tillsätta en planerings- eller renoveringskommitté. Kommittén förbereder bygg- eller renoveringsprojektet, oftast i samverkan med den arkitekt som utses till huvudplanerare. I kommittén bör finnas personer från olika personalgrupper samt tjänsteinnehavare och förtroendevalda i nyckelpositioner.

Kyrkostyrelsen och Museiverket kan vid behov förmedla kontaktinformation till planerare och experter. En församling som inte har egen personal inom fastighets- och byggbranschen kan också be om råd av fastighetspersonalen i en närbelägen större församling.

En handledning som rekommenderas för medlemmar i bygg- eller restureringskommittén är:

Marja Terttu Knapas (red.), ”Kirkkojen hoito ja restaurointi”, Museiverkets publikation 23/2001.

När en skyddad kyrka ska renoveras baseras planeringen på en byggnadshistorisk utredning. En handledning om byggnadshistoriska utredningar har getts ut i februari 2011.

Maija Sahlberg (red.): ”Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas”. Museiverket 2010. (pdf)

Specialutbildning i kyrkorestaurering för planerarer

En kompletteringsutbildning i kyrkorestaurering erbjöds av tekniska högskolan i Tammerfors 1996-1997. Utbildningen omfattade 20 studieveckor. Av de 12 personer som avlade studierna har de flesta senare varit huvudplanerare vid krävande kyrkorenoveringsprojekt.

En ny kompletteringsutbildning i restaurering av kyrkor planeras 2012-2013. Utbildningens innehåll planeras med utgångspunkt i den förra utbildningen och responsen på den.

Aalto-universitets institution för arkitektur ansvarar för att ordna och koordinera kursen. Kyrkostyrelsen och Museiverket deltar också i kursplaneringen, utarbetandet av undervisningsmatieral och undervisningen.

Experter för renovering av värdefulla byggnader

Vid kyrkorenoveringsprojekt behövs alltid yrkesfolk som har specialiserat sig på restaurering.

I Finland har det sedan början av 1990-talet funnits examensmöjlighet inom detta område. Gesäller och mästare som avlagt examen och som arbetar på olika håll i landet med framför allt träkonstruktioner och ytbehandling hittar man på restaureringsgillets webbsidor: Restauroinnin ammattilaiset.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga