För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vikten av fungerande intern kommunikation

Med intern kommunikation i en organisation avses diskussion inom arbetsgemenskapen, kommunikation som hör samman med planering och utveckling av arbetet. Till kyrkans interna kommunikation hör också kommunikationen med till exempel förtroendevalda och frivilliga.

Intern kommunikation är dubbelriktad och ger möjlighet att påverka det egna arbetet och organisationens verksamhet.

Via den interna kommunikationen

  • förmedlar vi information om praktiska arbetsarrangemang och gemensamma spelregler
  • håller vi arbetskamraterna à jour om ärenden under beredning och om församlingsarbetet som helhet
  • berättar vi aktivt internt innan vi gör det offentligt
  • utväxlar vi tankar om arbetets innehåll och får stöd av varandra

Principerna för arbetsplatsens interna information och växelverkan ska behandlas i samarbete på arbetsplatsen (Kyrkans samarbetsavtal (pdf)).

Kommunikation ökar engagemanget i det gemensamma arbetet: vi formar arbetsgemenskapen tillsammans. Då kommunikationen fungerar i arbetsgemenskapen löper arbetet bättre och vi i personalen mår bättre; gemensamma visioner föds, vi tar vara på idéer och kreativiteten flödar.

En gemensam grund stärker medarbetarnas förutsättningar för att kommunicera utåt. Till den interna kommunikationen hör också kommunikationen med intressegrupper som kristna organisationer, väckelserörelser och andra samarbetspartners.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga