För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbete bland finländare utomlands – ditt stödnät i världen

Lintu

Utlandsfinländarnas nätverk omspänner hela världen. Utomlands bor 1,4 miljoner personer som till sin etniska bakgrund är finländare i 1–4 generationen. Av dem är 250 000 finska medborgare. Varje år flyttar 10 000 medborgare utomlands från Finland. Dessutom gör finländarna – säsongsflyttarna och veckoturisterna – sammanlagt över tre miljoner resor per år.

Var? Vi har verksamhet i 37 länder och de största församlingarna finns i Sverige, USA, Spanien, Kanada, Tyskland och Australien.

Vad? Församlingen utomlands är en mötesplats dit man kan komma för att läsa finska tidningar, besöka biblioteket, prata och delta i olika klubbar, evenemang och högtider. I kyrkan har man möjlighet att få hjälp på sitt eget modersmål i många slags situationer, till exempel om man tappat bort sitt pass eller blivit sjuk, eller om man bara har hemlängtan. Gudstjänster, kyrkliga familjehögtider, möjlighet till privata samtal och diakonalt arbete utgör en viktig del av församlingarnas verksamhet.

För vem? Kyrkan har en låg tröskel. Alla finländare som bor och reser i området är välkomna. De utlandsfinländare som bor i området, i många olika livssituationer, bildar den lokala församlingen.

Lång historia. Modersmålet är såväl känslornas som bönens språk. Utlandsfinländarnas andliga behov har man värnat om alltsedan 1700-talet, till en början i samarbete mellan staten och kyrkan. Från slutet av 1800-talet ingick detta arbete även i Finlands Sjömanskyrkas och Finska Missionssällskapets verksamhet. Från och med 1921 organiserades arbetet som en del av verksamheten inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans turistarbete, som inleddes på 1960-talet, är ett av de kraftigast växande arbetsområdena.

Medarbetarna. De frivilliga är den bärande kraften i verksamheten. De är lokala utlandsfinländare som ger av sin tid och gör en synnerlig viktig arbetsinsats. Antalet anställda i huvudsyssla uppgår till cirka 160. En del av dem arbetar för den lokala lutherska kyrkan, en del för Kyrkostyrelsen, en del för vår kyrkas missionsorganisationer (i 13 länder) och en del för Finlands Sjömanskyrka rf (i 6 länder).

Samarbete. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samarbetar med lokala systerkyrkor, andra finländska samfund och Finlands beskickningar. Finland-Samfundet rf, Finlands Sjömanskyrka rf och vår kyrkas missionsorganisationer är nära samarbetspartner.

Vem betalar? Majoriteten av de anställda är anställda hos systerkyrkan i utlandet. Egen me-delanskaffning är grunden för spontan verksamhet och finansieringen av denna. Kyrkans arbete bland finländare utomlands betalar understöd för verksamheten i utlandsfinländarnas församlingar.

Församlingar utomlands

Hemsidan: Finländare utomlands

Facebook: Kirkon ulkosuomalaistyö, Paluu SuomeenRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga