För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Omsorgsarbetet

Omsorgsprästen arbetar för att stärka församlingsgemenskapen bland församlingsmedlemmar med kognitiva funktionshinder samt för att funktionshindret inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang.

De viktigaste arbetsformerna är konfirmandarbete, gudstjänster, andakter och själavård. Omsorgsprästen håller andakter, sångstunder på dagcenter och arbetscentraler, för enskilda samtal och gör besök i specialklasser.

Särskilda tyngdpunkter i arbetet är:

  • konfirmandundervisning för personer med grava funktionshinder
  • kris och sorgearbete
  • utbildning i bemötande och etik för församlings- och omsorgspersonal

En annan viktig del av arbetet är att leta reda på och stöda produktionen av hjälpmedel. Till exempel undervisningsvideor kring konfirmandarbetet, psalmbok med teckenstöd och material för konfirmandarbetet.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga