För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Åskskydd

Kyrkorna är ofta höga byggnader eller har tillhörande höga torn. Traditionella kyrkor är också placerade på höga platser. Det finns kyrkor som antänts av blixten och det finns därför skäl att utrusta kyrkorna med åskledare.

Hos oss placeras åskledare vanligtvis på 5-10 centimeters avstånd från träytor, i Norge direkt mot träytan. Man bör regelbundet kontrollera att åskledaren fungerar, i princip också efter ett åskväder.

För en kort handledning i åskskydd, se kyrkans bransdsäkerhetsanvisning (Kirkkojen paloturvallisuusohje) 2007 s. 33-34.

På åskskydd för kyrkor och klockstaplar tillämpas följande anvisningar:

•    Rakennusten ylijännite- ja ukkossuojaus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, 2005

•    SFS-käsikirja SFS 609, ”Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus”, 2009Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga