För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hur använda parrelationens klossar?

Det krävs inte att man från tidigare har någon parrelations utbildning för att lära sig använda materialet. Diakoner, präster och ungdomsarbetsledare samt andra intresserade kan gå utbildningar. 

Här på Sacrista finns material som fritt får användas men vi rekommenderar att man om möjligt deltar i utbildningsdagar för att få mera kunskap om materialet.

I korthet kan man med parrelationens klossar:

•    Synliggöra och gestalta hur vi upplever eller föreställer oss en parrelation.

•    Visa hur upplevelsen av en parrelation är sammansatt och mångdimensionell.

•    Sätta ord på viktiga delområden i en parrelation.

•    Uppmuntra till att granska parrelationen ur olika synvinklar.

Klossarna representerar olika sidor av en parrelation. I klosshuset fokuserar man särskilt på: Tillhörighet (att förbinda sig till varandra), känslor, sexualitet, gräl, ord, handlingar, tillit, förlåtelse och kärlek.

Man kan tillämpa parrelationens klossar också utan att fysiskt hålla i klossarna. T.ex. vid vigselsamtal och dopsamtal kan prästen ha glädje av verktyget när man samtalar kring vad som behövs för att bygga och utveckla en hållbar parrelation.

Församlingarna kan beställa kort med en kort presentation av klossarna.

Man kan dela ut korten vid förrättningssamtal och samtidigt bjuda in paret eller familjen till någon samling som församlingen ordnar t.ex. kring äktenskapets friskvård.

Klossmaterialet har även andra tillämpningar: Föräldraskapets klossar, mor- och farföräldraklossar och sällskapandets klossar. Inom familjearbetet kan man använda klossarna, t.ex. i föräldra-barngrupper eller under familjeläger/veckoslut. Barnrådgivningarna kan samarbeta med församlingarna kring kvällar för blivande föräldrar. Då kan man bra använda parrelationens- och föräldraskapets klossar.

På svenska finns det power point-presentationer av både Parrelationens klossar och Föräldraskapets klossar.

Ungdomsarbetsledare och präster kan använda materialet i konfirmandundervisningen. Det går att anpassa parrelationens klossar även till ungdomarnas livssituation. För sällskapandets klossar finns det material på finska här.

Finskspråkigt material och information om finska utbildningar finns på www.parisuhteenpalikat.fi.

Klossarna kan beställas här.

De svenskspråkiga korten kan beställas här.

via Maria Björkgren-Vikström som även svarar på frågor kring parrelationens klossar.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga