För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Föreskrifter

Planeringen av verksamheten och ekonomin, redovisningen och upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen i församlingarna bygger på kyrkolagen, kyrkoordningen och i tillämpliga delar på bokföringslagen och bokföringsförordningen.

Bokföringsnämnden vid Arbets- och näringsministeriet definierar genom sina allmänna anvisningar och utlåtanden god bokföringssed i Finland.

Kyrkostyrelsens delegation för bokföring utarbetar scheman för församlingarnas resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys och tillhörande tillämpningsanvisningar för församlingarnas redovisningsväsende och ekonomiförvaltning.

De allmänna anvisningarna och utlåtandena från bokföringsnämndens kommunsektion kan ofta tillämpas även i församlingarna.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga