För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mervärdesskatt

Mervärdesskattesatserna ändrades 1.7.2010. Se 8 kap. 84–85 b i mervärdesskattelagen.

Cirkulär 16/2009 innehåller anvisningar om justering av mervärdesskatt som ingår i fastighetsinvesteringar, bokföring och noter till bokslutet. Cirkulär 16/2009

Exempel på justering av den moms som dragits av på fastighetsinvesteringar och balansspecifikationen i bokslutet

Mervärdesskatt på ämbetsbetyg och släktutredningar

Cirkulär 13/2005 innehåller anvisningar till församlingarna om erläggande av mervärdesskatt på egen användning av tjänster som avser fastighetsinnehav. Cirkulär 13/2005.

En ny mervärdesskatteguide för församlingarna sändades i september 2010.Mervärdesskatteguiden kan köpas i kyrkostyrelsens publikationsförsäljning (adressen julkaisumyynti.evl.fi).

Mervärdesskatteguide för församlingarna

Förändringar i mervärdesskattelag från och med år 2011:

1. Församlingar ska betala skatt på eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav om lönekostnederna inklusive de lagstadgade socialkostnederna uppgår till minst 50 000 euro per kalenderår (gränsen var tidigare 35 000 €).

2. I periodskattedeklarationen 2011 har punkt 310 strukits helt. Därför anges i periodskattedeklarationen för 2011 inga uppgifter om annan momsfri omsättning.  

3. Omvänd momsskyldighet


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga