För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hur berätta om strukturförändringar?

Verktyg som stöder kommunikationen

Allt fler församlingar berörs av strukturförändringar. Det lönar sig att planera hur man informerar om och kommunicerar vid förändringar. Genom att lägga ner lite tid på planering behöver man inte lappa på en kommunikationsprocess som misslyckats.

CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLINGARNAS FÖRÄNDRINGSLEDARE

1. Var öppen och ta ansvar för kommunikationen

 • i offentlig verksamhet är handlingar offentliga
 • informera alltid den egna personalen först
 • kom också ihåg de förtroendevaldas och församlingsmedlemmarnas behov av information
 • håll kontakt med de lokala medierna

2. Var förutseende och snabb, förekom rykten

 • ge information i så tidigt skede som möjligt
 • börja informera redan när förändringar planeras
 • internet är en behändig kanal där det lönar sig att skapa förändringssidor
 • lägg ut föredragningslistor och protokoll för möten som behandlar förändringen
 • lägg helst ut protokoll på nätet redan samma dag som mötet hållits
 • informationsbrist leder snabbt till rykten

3. Möt människor ansikte mot ansikte och lyssna

 • berätta och motivera varför förändringen behövs
 • besvara frågan ”hur går det med mig”
 • gemensam diskussion är alltid effektivare än information till pappers
 • tillåt känslor och oro att komma fram
 • lyssna och hör
 • möt människor och för ständigt dialog

4. Håll en enhetlig linje i kommunikationen

 • alla som deltar i förändringsprocessen ska få samma budskap vid såväl informations- och diskussionsmöten som i meddelanden
 • den som leder förändringsprocessen ansvarar för innehållet i förändringsinformationen
 • identifiera eventuella motsägelsefulla budskap och spirande ”informationskrig”

5. Ta hjälp av professionella informatörer

 • ta med informatörer i förändringsgrupperna
 • det går inte att lyckas utan en kommunikationsplan
 • det lönar sig att lyssna in mediernas rapportering och den allmänna inställningen till förändringen

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga