För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utskott, elektorer

Framställningar eller initiativ till kyrkomötet tas upp till remissdebatt i plenum och därefter beslutas till vilket utskott ärendet remitteras för beredning. Talmanskonferensen föreslår till vilket utskott ärendet ska remitteras.

Utskottet behandlar ett ärende vid tre behandlingar och utarbetar ett betänkande inklusive beslutsförslag. Kyrkomötet fattar beslut i ärendet utgående från utskottets betänkande.

Elektorerna fattar beslut om sammansättningen i kyrkomötets organ och ger förslag till val av de viktigaste organen och tjänsteinnehavarna inom centralförvaltningen.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga