För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Författningar

Kirkkolaki

Att sköta om kulturarvet är en lagstadgad myndighetsuppgift.

Skyddet av kyrkorna och deras inredning och lösöre fastställs i 14 kap. i kyrkolagen och i 23 kap. 6 § i kyrkoordningen.

Kapitel 17 i kyrkolagen behandlar begravningsväsendet.

Begravningslagen ålägger evangelisk-lutherska församlingar och kyrkliga samfälligheter att upprätthålla allmänna begravningsplatser.

Övriga författningar som gäller kulturarvet finns i fornminneslagen (lagen om Museiverket).

Lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål syftar till att säkerställa att kulturarvet bevaras i Finland.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga