För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ekumenik

Rukoilevat kädet

Ekumenik innebär att kyrkor samarbetar och främjar kyrkans synliga enhet. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samarbetar öppet och aktivt med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Broschyren "Luthersk och ekumenisk" har publicerats på svenska, finska och engelska:

Luthersk och ekumenisk

Luterilainen ja ekumeeninen

Lutheran and ecumenical

En mötande kyrka. Riktlinjer för den internationella och ekumeniska verksamheten och möten med andra religioner fram till år 2020

De många religionernas och åskådningarnas Finland

Ekumenia ja teologia på Facebook (på finska)


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga