För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Församlingarnas hjälpinsatser

Flyktingkrisen i Europa och allt fler asylsökande gör att församlingar och enskilda medlemmar vill hjälpa människor i nöd. Att hjälpa nödställda hör till församlingarnas uppgift.

Flera biskopar har uppmanat församlingar att vara i kontakt med kommunernas och städernas socialbyråer och Finlands Röda Kors lokalavdelningar för att reda ut vad man göra tillsammans.

Församlingar kan erbjuda utrymmen för nödinkvartering och social verksamhet. Församlingens anställda har specialkompetens i att möta människor. I församlingarna finns också frivilliga som kan hjälpa lokalt.

Församlingarna behöver också förbereda sig på att behovet av hjälp kan öka då flyktingarna får avslag på sin ansökan om asyl.

Flyktingsituationen aktiverar församlingar

Den akuta flyktingsituationen har aktiverat många församlingar. Församlingar hjälper genom kläd- och materialinsamling, med barnskötsel och kontakt till myndigheter, och ordnar verksamhet för flyktingar. Någon söndag har man samlat in kollekt för flyktingarbetet och t.ex. Kyrkans Utlandshjälp har också en insamling för flyktingar i Europa.

I Helsingfors har Paavalin seurakunta haft en klädinsamling, men den är avslutad. Helsingfors Domkyrkoförsamling har också samlat in bl.a. leksaker för barn.

Helsingfors kyrkliga samfällighet har också donerat 40 000€ till Kyrkans Utlandshjälp för att underlätta flyktingsituationen i sydöstra Europa. Beslutet togs 10.9.

I Helsingfors har också samfälligheten haft nödinkvartering för flyktingar I Drumsö kyrka och i Munksnäs.

I Vanda har församlingarna anhållit om att betala ett extra stöd på 15 000 euro till Kyrkans utlandshjälp för att hjälpa flyktingar i Europa. Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om stödet den 9 september.

Esbo svenska församling har färdiga ”startpaket” (kläder, leksaker och hushållssaker mm.) att ge. Församlingen höll också en understödskonsert under hösten.

I Närpes samarbetar församlingens diakoni med flyktingskoordinatorn inom K5. Ett konkret resultat är en regelbunden caféverksamhet och mötesplats för hjälpbehövande. Även i gudstjänsten har man ibland lyft in engelskspråkiga element, som t.ex. en del av predikan har varit på engelska. 

I Oravais, där det sedan 1991 finns en förläggning för asylsökande flyktingar, samarbetar församlingen med Flyktingvännerna r.f. kring arbetet bland flyktingar.

I Nykarleby har kyrkorådet i församlingen bestämt att man kommer att donera 10 000€ till Kyrkans Utlandshjälp. 

Samfälligheten i Borgå har till Migrationsverket bjudit ut Karijärvi lägergård som nödinkvartering. Man väntar där ännu på beslut från Migrationsverket.

Samfälligheten i Åbo hyr också ut lägerområdet Heinänokka till Röda Korset som nödinkvartering från och med oktober.

Missionsstugan i Jakobstad, som drivs i församlingens regi, tog emot kläder under hela september och vinsten från försäljningen kanaliserades via Kyrkans Utlandshjälp till förmån för deras flyktingarbete. 

Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt sammanträde 17.9.2015 att Vasa kyrkliga samfällighet erbjuder tillfällig, kortvarig inkvartering för asylsökande vid akut behov.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga