För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens medlemmar består av ärkebiskopen som ordförande, två biskopar som biskopsmötet utser för fyra år åt gången och två präster och nio lekmannamedlemmar som kyrkomötet utser för samma tid. De viktigaste ärendena behandlas i plenum, som i allmänhet sammanträder en gång per månad i Helsingfors.

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum 1.6.2016–31.5.2020

Ordförande ärkebiskop Tapio Luoma, Åbo

Lekmannamedlemmar utsedda av kyrkomötet

Pekka Heikkilä, redaktör, Åbo ärkestift
Vuokko Vänskä, redaktör, Tammerfors stift
Elina Kemppainen, samh. stud., Uleåborgs stift
Risto Rasimus, församlingsråd, S:t Michels stift
Åsa A. Westerlund, förvaltningsöverläkare, Borgå stift
Matti Ketonen, medicinalråd, Kuopio stift
Pirjo Sariola, ledande diakoniarbetare, Lappo stift
Tarja Kantola, sakkunnig i internationella ärenden, Helsingfors stift
Heikki Sorvari, diplomingenjör, Esbo stift

Prästmedlemmar utsedda av kyrkomötet

Aulikki Mäkinen, kyrkoherde, Kuopio stift (tf. ecklesiastikråd vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning 1.1-30.6.2019)
Kalervo Salo, kyrkoherde, Esbo stift

Medlemmar utsedda av biskopsmötet

biskop Matti Repo, Tammerfors
biskop Simo Peura, Lappo

Sekreterare: Asta Virtaniemi, förvaltningschef
050 3188 608, e-post: asta.virtaniemi(AT)evl.fi

E-postadresser till medlemmarna i Kyrkostyrelsens plenumRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga