För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Statlig finansiering

Statlig finansiering för samhälleliga uppgifter

Från och med 2016 har församlingarnas andel av samfundsskatten ersatts av finansiering ur statens budgetanslag. Finansieringen ska ersätta kostnaderna för församlingarnas lagstadgade uppgifter: begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösegendom. Finansieringsbeloppet är enligt lagen 114 miljoner euro bundna som är bundna till konsumentprisindex och betalas ut till Kyrkans centralfond. I samband med ändringen minskade församlingarnas beskattningskostnader med sammanlagt 6,2 miljoner euro. Församlingarnas andel av beskattningskostnaderna minskade från 4,7 till 3,4 procent.

Statens finansiering: användning och redovisning till församlingarna

Sedan början av 2016 betalas statlig finansiering ut till församlingarna enligt kyrkomötets fördelningsbeslut. Beloppet är 114 miljoner euro och det betalas till Kyrkans centralfond (Kyrkostyrelsen). Kyrkostyrelsen använder 2 miljoner euro för utveckling av Kirjuri och delar ut 7 miljoner euro i byggnadsunderstöd till församlingarna. Återstående 105 miljoner euro fördelas mellan församlingarna i förhållande till invånarantalet i den kommun eller de kommuner som motsvarar den ekonomiska församlingsenheten. Redovisningen sker en gång per månad. (28.9.2019)

Utdelning av den statliga aafinanseringen till församlingarna 2019


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga