För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär 2015

Cirkulär A12/2015

Avtalsenliga höjningar 1.2.2016 (avtalsenlig höjning under sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra avtalsperiod)

Cirkulär A11/2015

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2016
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2015

Cirkulär A10/2015

Avtal om grupplivförsäkring 2016

Cirkulär A9/2015

  1. Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i kraft 1.1.2016
  2. Ändringar i lagen om alterneringsledighet från och med 1.1.2016
  3. Tillägg till förtroendemannakurserna

Cirkulär A8/2015

Förtroendemannakurser

Cirkulär A7/2015

Uppdatering av församlingarnas verksamhetsmodell för missbruksfrågor

Cirkulär A6/2015

Minneslista för församlingsarbetsgivare vid nödinkvartering och mottagning av asylsökande i flyktingförläggningar

Cirkulär A5/2015

  1. Avtalsenliga höjningar 1.8.2015 (den andra höjningen under sysselsättnings- och tillväxtavtalets första avtalsperiod 0,4 procent)
  2. Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli är stängt 13.7–2.8.2015

Cirkulär A4/2015

Responsblankett för arbetstidsförsök

Cirkulär A3/2015

Den nya diskrimineringslagen och andra lagändringar som har samband med den

Cirkulär A2/2015

  1. Kyrkans arbetsmarknadsverks utbildningsdagar år 2015
  2. Korrigering angående förtroendemannakurser

Cirkulär A1/2015

Korrigering angående förtroendemannakurser


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga