För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkan ska känna både sin bestående uppgift och förändringarna i sin verksamhetsmiljö. En mötande kyrka ger riktlinjer då kyrkans liv och verksamhet förnyas till att motsvara utmaningarna i en föränderlig värld.

Strategin är en gemensam process.

Framför oss har vi en gemensam process. Strategikortet En mötande kyrka – riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2020 och ett betänkande med samma namn hänför sig till processen och stöder den. Strategikortet sammanfattar kyrkans uppgift, värderingar och vision och definierar fyra områden som prioriteras fram till 2020. I betänkandet förklarar man och ger bakgrunden till strategikortet. Betänkandet sporrar till gemensam debatt och reflektion.

Vår kyrka. Gemenskap och delaktighet.

En mötande kyrka ersätter kyrkans strategi som sträckte sig fram till år 2015 och gick under namnet Vår kyrka. Gemenskap och delaktighet.

Strategihandledning för församlingarna

Strategin Vår kyrka – Gemenskap och delaktighet

Strategin på finska | Strategin på engelska

Kyrkan 2020: Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Riktlinjer och utvecklingsdokument

Riktlinjer för diakoni och samhällsansvar fram till 2015

Vår kyrka - Vi växer tillsammans. Kyrkans riktlinjer för fostran

Vuxna i församlingen

Flickor och pojkar i församlingen

Vår kyrka - En gemenskap utsänd i världen

Unga i församlingen

Barn i församlingen

Kyrkans språkstrategi - Tillsammans och inför Gud på vårt eget språk

Grundlinjerna för mission och internationell diakoni i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2015. Klicka här för att hitta dokumenten på olika språk.

Kyrkan i ett mangkulturelt samhälle - framtidsredogörelse

Kyrkans kommunikationsplan 2020.pdf


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga