För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Arbetsgivarna

VECKANS FRÅGA

Undantag från lokala avtal om samarbetsorganisationen

För närvarande har vi 14 personer som är regelbundet anställda och två arbetsgivarrepresentanter (kyrkoherden och ekonomichefen/arbetarskyddschefen), men ingen (huvud)förtroendeman från någon huvudavtalsorganisation. Hur ska vi sköta det lokala avtalet om samarbetsorganisation? De anställda har hört sig för hos sina organisationer om möjligheten att tillsätta en gemensam huvudförtroendeman, men vi vet ännu inte om det lyckas. Tidsfristen för valet närmar sig, hur ska vi göra?

Undantag från valet av arbetarskyddsfullmäktig

Vi har färre än tio anställda i församlingen. I anvisningarna för val av arbetarskyddsfullmäktig och samarbetskommission har vi läst att man då inte behöver utse arbetarskyddsfullmäktig. Stämmer det verkligen?

Förfaringssätt när det inte finns kandidater till uppdraget som fullmäktigeersättare

Vi har lokalt avtalat om att tillsätta arbetarskyddsfullmäktig samt första och andra ersättare för tre personalgrupper (församlingsarbete, förvaltnings- och kanslifunktioner samt begravningsplatser och kyrkobetjäning). Valet förrättas som majoritetsval. Vid kandidatuppställningen har vi emellertid inte fått kandidater till alla posterna. I enlighet med anvisningarna har vi gett en kort tidsfrist för komplettering av kandidater, men fortsättningsvis saknas kandidater till några av ersättaruppgifterna. Från en uppställning saknas båda ersättarna och från en annan saknas den ena. Hur ska vi göra nu?

Arbetstagarnas representanter i samarbetskommissionen

Hos oss har sedan länge 1:a och 2:a arbetarskyddsfullmäktigeersättarna och huvudavtalsorganisationernas förtroendemän (andra än huvudförtroendemännen) varit medlemmar i samarbetskommissionen. Enligt det nya avtalet torde de inte längre kunna vara medlemmar. Vi vill ännu kolla om det finns något sätt att kunna ha med dem. De sitter på sakkunskap som behövs i vårt arbete.


Se även andra frågor och svar

                           _______________________ 

Anvisningar för lokla avtal om modulararbetstidsförsök

Kyrkans arbetsmarknadsverks kontaktinformation

Besöksadress:
Södra kajen 8, Helsingfors

Postadress:
Kyrkans arbetsmarknadsverk
PB 210
00131 Helsingfors

tfn 09-1802 442

Telefonnummer och e-postadresser

Vi har förnyat våra rådgivningstjänster och koncentrerar nu all e-postrådgivning för församlingarna till en gemensam adress. Det garanterar er snabbast möjliga svar på era frågor. Därför ber vi er använda e-postadressen kit(at)evl.fi.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga