För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ibruktagning av fastighetsförvaltningssystemet

Ibruktagning av fastighetsförvaltningssystemet

I fastighetsförvaltningssystemet finns basuppgifter för alla byggnader, mark- och vattenområden och värdeföremål samlade i en databas, i det så kallade objektregistret Basis. Registret tas i bruk stegvis huvudsakligen 2016–2017. Vi avtalar med församlingarna om tidpunkterna och ibruktagningsgrupper.

Nationella byggnadsbeteckningar

Fastighetsförvaltningssystemets basuppgifter om byggnaderna baserar sig på Befolkningsregistercentralens nationella individualiserande byggnadsbeteckningar och på informationen i Befolkningsregistercentralens byggnadsregister. När det gäller basuppgifterna samarbetar vi också med Lantmäteriverket. Den uppgift som återstår för församlingarna är att kontrollera och eventuellt komplettera eller redigera informationen. Detta bedöms underlätta fastighetsförvaltningens uppgifter i församlingen och snabba upp ibruktagandet av systemet.

Anskaffande av ytterligare funktioner för fastighetsförvaltningen

Haahtelas programtjänster omfattar flera olika program i anslutning till förvaltningen av byggnader och fastigheter. Delarna kan tas i bruk i respektive församling eller kyrklig samfällighet genom en beställning direkt från Haahtela.

Församlingarna kan i enlighet med avtalet mellan Kyrkans centralfond och Haahtela och till de kostnader som anges i prisbilagan utan konkurrensutsättning skaffa Haahtelas övriga programtjänster, såsom Kiinteistötieto, RES, Rakennuttamistieto och PRIS.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga