För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Säkerhet och krisberedskap

När olyckan är framme kan det vara svårt att samla tankarna. Därför är det bra att på förhand tänka igenom hur man ska gå till väga i olika situationer. Målet är i första hand att så långt det är möjligt undvika att dessa situationer uppstår.

Ett av kriterierna för en kvalitativ verksamhet är att den anordnas på ett säkert sätt. Även lagstiftningen förpliktar församlingen till detta både som tillhandahållare och producent av tjänster med barnen som målgrupp och med tanke på de anställdas rättsskydd.

Anvisningar och föreskrifter som stöd

För att hjälpa församlingarna att utveckla och förbättra säkerheten i veckoverksamhetan samt på utfärder och läger har Kyrkostyrelsen utarbetat säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Dessa är riktade till både anställda och personer inom förvaltningen.

Säkerhetsanvisningar för församlingens utfärds- och lägerverksamhet

Ovanstående dokument innehåller följande bilagor:
Bilaga 1. Innehållsbeskrivning för säkerhetsdokument
Bilaga 2. Säkerhetsdokument
Bilaga 3. Säkerhetsplan
Bilaga 4. Modell för rapport om olycksfall för församlingen

Säkerhetsföreskrifter för församlingsverksamhet

Ovanstående dokument innehåller följande bilagor:
Bilaga 1. Checklista för församlingens säkerhetsföreskrifter för veckoverksamheten
Bilaga 2. Modell för församlingens rapport om olycksfallRespons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga