För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ledningsgruppen för kyrkans dataadministration har kompletterats

28.08.2017Datateknik

Plenum har vid sitt sammanträde 23 augusti 2017 beslutat om en komplettering av ledningsgruppen för kyrkans dataadministration.

Nya medlemmar i ledningsgruppen:

Kyrkoherde Kaj Granlund, Esse församling (Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet); kyrkoherde Sanna Jukkola, Nivala församling; kyrkoherde Tero Kalpio, Joutseno församling (Villmanstrands kyrkliga samfällighet); kyrkoherde Markus Kontiainen, Nurmes församling; kontraktsprost, kyrkoherde Ulla Kosonen, Åggelby församling (Helsingfors kyrkliga samfällighet); dataadministrationschef Kristian Mustonen, Rovaniemi församling (Rovaniemi IT-område); dataadministrationschef Pentti Pekkarinen, Uleåborgs kyrkliga samfällighet (Uleåborgs IT-område); ledande kaplan Liisa Rantala, Seinäjoki områdesförsamling (Seinäjoki församling); fastighetschef Petri Rautio, Kuopio kyrkliga samfällighet; ledande diakoniarbetare Pirjo Sariola, Kurikka församling och Kyrkostyrelsens plenum; ungdomsarbetsledare Tiina Siloaho, Karjasilta församling (Uleåborgs kyrkliga samfällighet) och dataadministrationschef Markus Tuomi, Ylivieska församling (Mellersta Österbottens IT-område).

Till ledningsgruppen hör sedan tidigare:

Förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen (Esbo kyrkliga samfällighet), förvaltningsdirektör Riitta Lonka (Kouvola kyrkliga samfällighet), förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa (Karleby kyrkliga samfällighet), förvaltningsdirektör Jussi Muhonen (Helsingfors kyrkliga samfällighet), samfällighetsdirektör Juha Tuohimäki (Vanda kyrkliga samfällighet), dataadministrationschef Timo Koskinen, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet (Ärkestiftets IT-område); dataadministrationschef Jussi Ubaleht, Lahtis kyrkliga samfällighet (Lahtis IT-område). Från Kyrkostyrelsen deltar ecklesiastikrådet Leena Rantanen (ordf.) och dataadministrationschef Jukka Tamminen.

Kyrkans dataadministrations ledningsgrupp har i uppgift att:

  • ta ställning till huruvida nya programutkast som läggs fram är genomförbara ur församlingarnas synvinkel
  • fungera som expert vid utarbetande av programförslag i synnerhet i fråga om bedömningen av nyttan och kostnaderna för församlingarna
  • följa upp hur godkända program fortskrider
  • förbereda kyrkans informationsförvaltningsstrategi 2018–2021.
Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga