För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Servicecentralen vill locka kunder tidigare än planerat

26.06.2014Kyrkans servicecentral

Kyrkans servicecentral ordnade Öppet hus i Uleåborg den 11.6.2014 för församlingar och samfälligheter som planerar bli kunder 2017. Syftet med dagen var att sporra och hjälpa kunderna tidigarelägga kundövergången till 2016.
- Vi ville ge våra kommande kunder möjlighet att bekanta sig med servicecentralens tjänster och program och berätta hur vi stöder kunderna i övergångsprocessen. Under dagen berättade vi också om det projektunderstöd som Kyrkostyrelsen kan bevilja och som i synnerhet styrs till församlingar som tidigarelägger övergången, säger servicecentralens direktör Seija Mäenpää.
- Enligt de beslut som gäller i dag kommer 35 nya enheter att bli kunder hos servicecentralen 2016 och följande år 104 enheter. Alla skulle vinna på att en del av församlingarna beslutar gå med tidigare.
Mäenpää påminner om att beslut om tidigare kundövergång ska göras under den kommande hösten. Övergångsprocessen tar minst ett år. De första mötena som gäller övergången hålls redan vid årsskiftet, då servicecentralen ordnar Ledningsforum som riktar sig till församlingsenheternas ledning.

Under Öppet hus-dagen fick de kommande kunderna stifta bekantskap med servicecentralens datasystem: köp- och säljreskontra, in- och utbetalningar, person- och anställningsregister, löneräkning, rese- och omkostnadshantering samt bokföring och bokföringsrapportering. För kunderna presenterades också kundtjänsten i produkstionsskedet: supportförfrågan, telefontjänst och tillgång till anvisningar.

Två representanter för servicecentralens kundarbetsgrupp, ekonomichefen från Lahtis kyrkliga samfällighet Ritva Isotalo och personalchefen från Uleåborgs kyrkliga samfällighet Seppo Pitkäaho, berättade om sina erfarenheter av att vara kunder hos Kyrkans servicecentral. De delade också med sig av god praxis till blivande kunder.

Brahe församlings löneräknare Ulla Raitala och byråsekreterarna Tarja Pietilä och Laura Kankaala stiftade bekantskap med servicecentralens datasystem. De bedömer att övergången till servicecentralen inte innebär någon särskilt stor förändring för Brahestad i och med att man redan sköter många ärenden elektroniskt.
- Vi har redan nu bra system i Brahestad. För reseräkningar och omkostnader har vi ännu inget elektroniskt system. Det är svårt att i det här skedet säga så mycket om övergången till servicecentralen. Det känns som om arbetet i stort sett kommer att vara detsamma också efter övergången. Var kommer besparingarna in, undrar Ulla Raitala.

Brahestadspersonalen funderar att allting framöver kommer att finnas i datorer och dokumenterat. I dagens läge finns det saker som bara löneräknaren eller byråsekreteraren vet om. Öppet hus upplevdees som ett bra sätt att få förhandsinformation om servicecentralen och skingra ovissheten inför framtiden.Under servicecentralens Öppet hus-dag lottade vi ut minnespinnar, som vanns av följande personer:
Sirkka Högnäs (Kristinestads ksmf)
Anita Viik-Ingvesgård (Kristinestads ksmf)
Marja-Liisa Kaihola (Juva församling)
Mikko Seppälä (Mäntsälä församling)
Anja Rautiainen (Uurainens församling)

Mera information:
Via kyrkans intranät går det att på förhand bekanta sig med servicecentralens datasystem. På centralens sidor finns videoanvisningar för systemen, webbutbildning för kunderna och vanliga frågor om serviceproduktionen. Där finns också det serviceavtal som sluts mellan servicecentralen och kunden inklusive bilagor.
http://rovasti.evl.fi/kirkonintra.nsf/sp?open&cid=Content46DC1&kolmosnavinf=navi\Content299BBD\Content46DC1&kolmosnavinfa=o

Svenska sidor:
http://rovasti.evl.fi/kirkonintra.nsf/sp?Open&cid=Content2CAFD5

Raahelaiset avoimet ovet 11.6.14

Ulla Raitala, Laura Kankaala och Tarja Pietilä studerar servicecentralens kundservicemodell. Tarja Kurtti, huvudanvändare för systemet, berättar hur servicecentralen stöder kunderna via supportbegäran och telefontjänst.

Ruotsinkieliset avoimet ovet 11.6.14.

Kunderna använder servicecentralens program via den så kallade Rutan. Servicecentralens servicechef Soili Wallin (vid bordsändan) och utbildaren Merja Loukkola (till höger) presenterar Rutan för svenskspråkiga kunder.Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga