För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Hur använder besökaren församlingens webbplats? Dela med dig av ditt material till förmån för det gemensamma webbprojektet

07.02.2013Församlingarnas webbverktyg

Församlingarnas webbprojekt startade 2012 som ett samarbete mellan församlingarna/samfälligheterna i Uleåborg, Seinäjoki, Esbo och Lahtis. Idén var stärka samarbetet, undvika dubbelt arbete och att tillsammans skaffa gemensam teknik. Projektet har fortsatt i samarbete med kyrkostyrelsen. Målet är att de första församlingarna tar i bruk sina webbsidor i slutet av år 2013. 

För detta projekt är vi intresserade av också din församlings webbplats och användarna.

Hur använder besökaren församlingens webbplats?

Vi reder ut användarbehoven på församlingarnas webbplatser. Vi är intresserade av statistik över användare, förfrågningar och intervjuer samt av allmänna trender på nätet. Materialet vi samlar in använder vi för det gemensamma innehållet i webbtjänsten och också för att kunna precisera målgrupperna.

Vi har fått material till vårt förfogande i huvudsak från stora församlingar. Vi välkomnar speciellt material från mindre församlingar runt om i Finland. Ta kontakt, ifall din församling använder Google Analytics, eller ifall ni har undersökt hur församlingsmedlemmarna vill använda er webbtjänst.

Ta kontakt eller skicka materialet senast den 12.2 på adressen
mervi.korpiaho(a)evl.fi eller mikaela.lax(a)evl.fi

Mera information om projektet (på finska).Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga