För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Utkast till framställning om kodifiering av kyrkolagstiftningen

21.04.2016Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Kyrkostyrelsen har gjort upp ett utkast till Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om kodifiering av kyrkans lagstiftning. Kyrkostyrelsens plenum har den 22 mars 2016 godkänt att utkastet skickas på remiss.

Kyrkostyrelsen ber om utlåtande om förslaget av vissa statliga myndigheter och av biskopsmötet, Kyrkans arbetsmarknadsverk, domkapitlen och några församlingar och kyrkliga samfälligheter som valts ut slumpvis utgående från medlemsantalet. Möjligheten att ge utlåtande är emellertid öppen och alla svenskspråkiga församlingar och kyrkliga samfälligheter kan om de så önskar ge ett utlåtande senast 30 juni 2016.

Läs mer

Se också kyrkostyrelsens cirkulär nr 7/2016Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga