För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Rehabiliteringskurser som finansieras av Kyrkans centralfond

Ansökan görs med FPAs blankett för ansökan om rehabilitering Ku102r och ett B-läkarutlåtande från företagsläkaren.

FPA:s blankett KU 102r

Ansökan skickas till adressen:

Haapaniemen kuntoutustyöryhmä
Lappo stift
PB 60, 62101 Lappo

Närmare information: rehabiliteringssekreterare Pirkko Noponen, tfn 020 763 0928.

Kurser för tidig rehabilitering

Kursen för tidig rehabilitering är en riksomfattande så kallad blandgrupp på tio personer.

Rehabiliteringen är avsedd för personer i arbetsför ålder, vars arbets- och funktionsförmåga är nedsatt och som har symptom som förebådar försämrad funktionsförmåga.

Målsättningen för kurserna för tidig rehabilitering är att långsiktigt främja arbets- och funktionsförmågan, höja den fysiska konditionen, förmå deltagarna att omfatta motion som en del av livsstilen och ta i bruk ergonomiska arbetssätt, samt att lära ut metoder för stresshantering och avslappning.

Kurser för tidig rehabilitering för seniorer

Kursen för tidig rehabilitering för seniorer är en riksomfattande så kallad blandgrupp på tio till tolv personer.

Rehabiliteringen är skräddarsydd för åldersgruppen 57–65 år. Det förutsätts att kursdeltagarna är minst ett år i arbetslivet efter rehabiliteringen innan de går i pension.

Målet med kursen för tidig rehabilitering för seniorer är att förbättra arbetstagarens förutsättningar för att stanna kvar i arbetslivet fram till pensionsåldern.

Rehabiliteringens mål

Kursens mål är att skapa förutsättningar för att förbättra och upprätthålla kursdeltagarens arbets- och funktionsförmåga samt främja hälsosamma levnadsvanor och egenvård med hjälp av mångsidiga rehabiliteringsmetoder baserade på medicin, vårdvetenskap, beteendevetenskap, sociala vetenskaper, näringslära och fysioterapi.

I rehabiliteringsprocessen beaktas fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter. Rehabiliteringsklienten får hjälp med att finna egna resurser och problemlösningstekniker för de utmaningar som han eller hon möter i arbetslivet och livet som helhet. På kursen försöker man hitta de resurser som ålder och erfarenhet ger och som hjälper och motiverar den anställda att orka i arbetslivet.


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga