För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vuxna i kyrkan


Ungefär 3,1 miljoner, 75 procent av medlemmarna i vår kyrka är vuxna. Vi vuxna har förhoppningar och förväntningar, men ofta få möjligheter till deltagande och delaktighet, eftersom vi har ett ansvar för våra närmaste och för vårt arbete. Därför är det dags att utmana de vuxna församlingsmedlemmarna och anställda att fundera över vad
som krävs för att »vår kyrka ska vara vår kyrka».

Utvecklingsdokumentet Vuxna i församlingen innehåller frågeserier som kan
användas som underlag för utvärdering, planering, helhetsöversikt och strategiska val.
Utgångspunkten för dokumentet är de varierande livsomständigheterna bland vuxna.


Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga