För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet

Genom ansvarsfull placeringsverksamhet vill pensionsfonden trygga en bra avkastning på placeringarna och kontrollera placeringsriskerna effektivt. Pensionsfonden tar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet.

Kyrkans pensionsfond vill öka kunskapen om ansvarsfull placeringsverksamhet genom att agera öppet, distribuera information på olika forum och samarbeta med andra investerare.

Syftet med dessa anvisningar är att ge mer praktiska riktlinjer för pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet och tydligare öppna pensionsfondens förväntningar för kapitalförvaltarna och företagen.

Pensionsfonden är särskilt inriktad på att främja placeringsobjekt med ansvarsfull verksamhet och att påverka företagens handlingssätt. Att välja kapitalförvaltare och utveckla det här samarbetet är en central del av pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Mera information:

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi

Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placering

Pensionsfondens verksamhetsberättelse för ansvarsfull placering 2018

PRI Assessment Report 2018


Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga