För anställda och aktiva inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kärleken är tålmodig

01.03.2017Aktuellt

Två händer med ringÄrkebiskop Kari Mäkinen

Kärleken är tålmodig

Idag är det dagen efter fastlagen, askonsdagen. Idag är det den första dagen i mars, den dag då äktenskapslagen breddas.

Idag fylls mångas sinnen av förlöst glädje och lättnad. Ett stort steg har tagits på vägen till att känna igen och erkänna kärlek mellan par av samma kön. För några är dagen en dag av stilla osäkerhet, förvirring och besvikelse, för andra är det bara en onsdag i raden av vardagar.

Så tar vi emot dagarna, var och en mitt i det egna livet, med våra egna erfarenheter och utgående från vår egen förståelse – också den här.

Idag tänker jag speciellt på er anställda, förtroendevalda och medlemmar i kyrkan som nu får möjlighet att ingå äktenskap. Jag hoppas att ni tar emot den här dagen med gott humör och gläds med dem som står er nära och delar er glädje.

I diskussionens vågor kan det ibland se ut som om ni skulle vara en speciell svårighet eller problem för kyrkan. Jag tänker inte så. Istället vill jag berätta för er hur mycket jag har lärt mig av er. Jag har lärt mig om rikedomen och mångfalden i det liv Gud ger och i den kärlek Gud ger.

Jag tackar Gud för att ni finns.

Idag är en viktig dag för er. Under kommande dagar och år kommer vi i kyrkan ännu att tala mycket om äktenskapet. Då är det också om er och er kärlek vi talar. Jag ber att ni ska orka med det. Småningom, det vågar jag tro, blir också er röst och er livserfarenhet en naturlig del av diskussionen.

Med era egna erfarenheter kan ni vara med och bygga Kristus kyrka så att den blir en trygg plats mitt i en hård värld. En plats där ingen behöver gömma sig, vara skygg eller på sin vakt på grund av sina tankar, sig själv och sin kärlek.

Med tanke på den här dagen och kommande dagar återvänder jag från askonsdagen till fastlagssöndagens ord där aposteln Paulus skriver:

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.”Aktuellt

Tidigare nyheter

Respons till sidansvariga

Tack för ditt feedback!

Sulje
Ämne Respons på den här sidan Allmän respons Feedback Namn E-post Jag vill bli kontaktad
Du kommer väl ihåg att ge din e-postadress ifall du vill ha respons!
Södra kajen 8, PB 210 00131 Helsingfors | Växel (09) 18021 | Sidkarta Respons till sidansvariga